logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Afgewerkte olie

Afgewerkte olie

Wat is afgewerkte olie?

Afgewerkte olie is gebruikte of verontreinigde olie die niet langer geschikt is voor het oorspronkelijke doel. Het omvat olie van motoren, machines, industriële processen of andere bronnen die vervuild zijn met onzuiverheden zoals vuil, water of chemicaliën.

Waarom is een correcte verwijdering van afgewerkte olie belangrijk?

De juiste verwijdering van afgewerkte olie is cruciaal voor de bescherming van het milieu. Afgewerkte olie bevat schadelijke stoffen en verontreinigende stoffen die de bodem, waterlichamen en ecosystemen kunnen verontreinigen als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan. Een correcte verwijdering zorgt ervoor dat de milieuwetgeving wordt nageleefd, vermindert het risico op vervuiling en spaart hulpbronnen door recycling en terugwinning.

Behandeling van afgewerkte olie

We hebben een efficiënt en verantwoordelijk systeem voor het verzamelen en verwerken van gebruikte olie. Ons proces begint met speciale tankwagens voor veilig transport. Deze wagens voldoen aan alle vereisten en regelgeving voor een juiste behandeling.

 

Zodra de olie is verzameld, wordt deze naar een opslagterminal gebracht, een faciliteit voor grootschalige opslag en veilige bewaring.

 

Vanuit de terminal wordt de olie overgebracht naar gespecialiseerde verwerkers. Zij beschikken over de technologie om de olie te recyclen tot hoogwaardige olie, waarbij onzuiverheden worden verwijderd en bruikbare componenten worden teruggewonnen voor hergebruik.