logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater

Afvalwater is al het water dat vervuild is door menselijke, industriële of commerciële activiteiten, zoals industrieel afvalwater (van bijvoorbeeld productieprocessen en fabrieken). Het ophalen van afvalwater en het op verantwoorde wijze afvoeren ervan, bekend als afvalwater afvoeren, is cruciaal voor een duurzame leefomgeving. Daarom specialiseren wij van IAM ons ook in het verontreinigd water ophalen en het afvalwater weghalen.

 

 

 

Welke soorten afvalwater zijn er?

Verontreinigd water ophalen is een specialistische taak, omdat dit water niet geschikt is voor direct gebruik of lozing in het milieu. Het water bevat verschillende verontreinigende stoffen en wordt behandeld om waterverontreiniging te voorkomen. Oliewater ophalen en dit afvalwater transporteren vergt daarom aandacht. Oliewater is een mengsel van water en olie dat ontstaat als bijproduct van industriële processen. Dit type afvalwater behandelen en vervolgens het veilig afvoeren ervan, vraagt om het scheiden van oliewater en het zuiveren van water voordat we het hergebruiken. Dit kan onder andere door verontreinigd water ophalen en afvalwater transporteren naar gespecialiseerde verwerkingsfaciliteiten. Na de behandeling of opslag van oliewater blijft er een bezinksel achter. Dit oliewater sediment bevat verontreinigende stoffen en vereist speciale verwerking en verwijdering. Het afvalwater weghalen, inclusief dit sediment, is dan ook een taak die om aandacht en zorgvuldigheid vraagt.

Het belang van een goede afvalwaterafvoer

Een correcte afvoer van afvalwater, oftewel afvalwater afvoeren, is essentieel om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Verkeerd behandeld afvalwater kan verontreinigende stoffen en schadelijke stoffen bevatten die risico’s vormen voor ecosystemen en waterbronnen. Daarom bieden wij diensten aan zoals het afvalwater weghalen, transporteren, KGA-afval afvoeren en het ophalen van verontreinigd water om een minimale impact op het milieu te garanderen.

Vraag een offerte voor de afvoer van uw afvalwaterafvoer

Wij zijn gespecialiseerd in het transporteren en het weghalen van afvalwater. Ons team aan afvalbeheerders is ervaren in het verwerken van verschillende soorten afvalwater, inclusief verontreinigd water ophalen, en we stemmen onze diensten af op de specifieke behoeften van elke klant. Na het afvalwater weghalen, zorgen we voor het veilig afvoeren ervan naar de juiste verwerkingsfaciliteiten. Hierbij wordt de naleving van wettelijke vereisten gewaarborgd. Vraag een vrijblijvende offerte bij ons aan voor het transporteren van afvalwater en het ophalen van verontreinigd water, zodat we samen zorgen voor een veilige en milieuvriendelijke afvoer.